Planowane terminy obron i składania prac na VII/IX 2022 r.

Najbliższe zaplanowane terminy obron prac dyplomowych:

  • 4 i 5 VII 2022 r.
    Pracę należy złożyć w systemie APD do 6 VI 2022 r.
  • 12 i 13 IX 2022 r.
    Pracę należy złożyć w systemie APD do 15 VIII 2022 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, zostaną zorganizowane dodatkowe terminy.